zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Nákúp tovaru z číny na online predaj

Späť na online fórum
2
Anonym

Dobrý deň, chystám malý eshop kde by som chcel predávať pár drobností nakúpených z Číny (alibaba alebo aliexpress). Nie som platca DPHm ale mám registráciu DPH podľa §7a. Je ešte niečo čo potrebujem k nákupu. Viete mi povedať ako prebieha celý postup. Ešte som z Číny neobjednával tovar na predajné účeli. Čo som si našiel tak viem, že budem musieť platiť DPH a Clo. Bude sa jednať o módne doplnky zatiaľ nič elektornické. Vopred ďakujem za pomoc a odpoveď.

Anonym

Dobrý deň, viete sa prosím k tejto otázke vyjadriť. Veľmi by mi to pomohlo. Ďakujem pekne.

Anonym

Zdravím Vás, na toto nie je jednoduchá odpoveď, je tam viac povinností aj z právneho ale aj daňového a účtovného hľadiska. Niečo podobné som riešil aj j vo firme, ale k tomu mi robila advokátska kancelária oficiálne stanovisko. Takto cez všeobecné poradenstvo sa to nedá analyzovať... Za seba môžem napísať pár rád, ale niesom právnik ani daňovák tak si to určite overte: - pri dovoze Vami uvedeného tovaru z tretích krajín je potrebné tovar precliť a to bez ohľadu na to, či príjemca tovaru je platcom DPH alebo nie je platcom DPH. Ak sa jedná napr. o internetový nákup nepatrnej hodnoty, tzn. do 150 EUR na jednu zásielku, ktorý je odosielaný z tretej krajiny príjemcovi v Únii, tak tento nákup je oslobodený od cla. Od cla nie sú oslobodené alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky bez ohľadu na výšku objednávky/nákupu. Ak príjemca objedná tovar z tretích krajín nad sumu 150,- EUR, tak je povinný zaplatiť clo podľa colného sadzobníka za príslušný rok, pričom tento sadzobník je uverejňovaný na internetových stránka Finančnej správy SR. - Po objednaní tovaru je príjemca informovaný prepravnou spoločnosťou o jeho dovoze a musí podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe. Toto vyhlásenie sa podáva colnému úradu prvého vstupu v stanovenej lehote a to pred vstupom tovaru na colné územie Únie, pričom sa podáva v elektronickej forme. V písomnej forme je vyhlásenie možné podať iba v prípade, ak je dočasne nefunkčná počítačová aplikácia príjemcu. Lehota na podanie predbežného colného vyhlásenia, ak sa dovoz tovaru vykonáva: a. leteckou dopravou – platia osobitné časové lehoty uvedené v článku 106 Delegovaného nariadenia, b. železničnou dopravou – platia osobitné časové lehoty uvedené v článku 107 Delegovaného nariadenia, c. cestnou dopravou - najneskôr jednu hodinu pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad prvého vstupu príslušný, d. vnútrozemskou vodnou dopravou - najneskôr dve hodiny pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad prvého vstupu príslušný. - Príjemca je oprávnený na podanie predbežného colného vyhlásenia splnomocniť aj prepravnú spoločnosť, ktorá má objednaný tovar doviezť. - Z hľadiska daňovej povinnosti príjemcu platí, že ak je tovar dovezený na územie Únie, príjemca je povinný zaplatiť DPH (podať žiadosť o registráciu DPH daňovému úradu) len vtedy, ak sa jedná o zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790,- EUR. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

Stránka 1 z 1
Pridať anonymnú odpoveďPodobné diskusie

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk