zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Doprovod RP k lekároi

Späť na online fórum
1
Anonym

Dobrý deň, moja otázka sa týka zdokladovania návštevy lekára v prípade doprovodu rodinného príslušníka. Musí byť na doklade uvedené meno? Ja som zástancom ochrany súkromia a nebyrokratického dokladovania vecí, čiže nevyžadujem od zamestnancov meno ani vzťah k danej osobe, ktorú do zdravotníckeho zariadenia sprevádza. Mám však v blízkom okolí personalistov, mzdárov, ktorí toto vyžadujú s tým, že neuznajú, keď tam meno a vzťah napísaný nie je. Ktorá možnosť je správna? Ďakujem.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Dobrý deň prajeme, v Zákonníku práce nie je presne stanovené, že na potvrdení od lekára musí byť uvedené meno a priezvisko sprevádzanej osoby. Zákonník práce však v ustanovení § 144 ods. 2 stanovuje, že prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať a že príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Pre splnenie týchto ustanovení je potrebné na potvrdení od lekára uviesť aspoň vzťah zamestnanca k sprevádzanej osobe, aby zamestnávateľ vedel posúdiť, či ide o rodinného príslušníka v zmysle § 40 ods. 5 Zákonníka práce a či má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy. Pekný deň

Stránka 1 z 1
Pridať anonymnú odpoveďPodobné diskusie

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk