zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Zmeny v registroch

Obchodný register, Živnostenský register, Register občianskych združení a ďalšie registre. Založíme, zmeníme, zrušíme pre Vás spoločnosť, združenie, neziskovú organizáciu a pod. Za nás neodpisuje a dokumenty nespracováva automatizovaný stroj alebo chatBot, keďže v týchto prípadoch je potrebný osobný prístup odborníkov, nakoľko Vaše rozhodnutie ohľadom podnikateľského života je v prvom rade Váš veľký záväzok do budúcna. Dokumenty spracúva a podáva na príslušný register a ručí za ich správnosť Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Založenie spoločnosti s.r.o.
od 150€ bez DPH
Založíme pre Vás spoločnosť s.r.o., akciovú spoločnosť a ďalšie formy podľa Vašich požiadaviek. Založením spoločnosti to však pre nás nekončí. Len u nás dostanete k založeniu spoločnosti aj vzory s návodmi, ktoré budete nevyhnutne potrebovať na chod Vaše spoločnosti a to najmä Zmluvu o výkone funkcie konateľa, Rozhodnutia o schválení ..., Uznesenia Valného zhromaždenia a pod., vrátane nášho základného poradenstva ako postupovať. Za nás neodpisuje automatizovaný stroj, keďže v týchto prípadoch je potrebný osobný prístup odborníkov, nakoľko vedenie spoločnosti je záväzok do budúcna aj pre Vás. A to všetko spolu od 150 eur.
Nezáväzná otázka
Zrušenie spoločnosti
od 100€ bez DPH
V podnikateľskom živote môže dôjsť k situácii, že sa slobodne alebo nútene rozhodnete zrušiť Vašu spoločnosť. K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť viacerými spôsobmi a to na základe rôznych skutočností ku ktorým môže dôjsť pri správe Vašej spoločnosti. Spoločnosť môže byť zrušená napr. konkurzom, likvidáciou, splynutím, zlúčením, rozdelením, ex offo výmazom a pod. Zvolenie konkrétnej formy zrušenia spoločnosti závisí od rôznych skutočností a stavu, v ktorom sa Vaša spoločnosť nachádza. Môžeme Vám navrhnúť postup, ktorý by bol pre Vás najvhodnejší. Za nás neodpisuje automatizovaný stroj, keďže v týchto prípadoch je potrebný osobný prístup odborníkov, nakoľko zrušenie spoločnosti môže byť v konečnom dôsledku náročný a zdĺhavý postup.
Nezáväzná otázka
Ready made spoločnosť
od 250€ bez DPH
Máme pre Vás pripravené hotové spoločnosti k okamžitému prevodu. Prevodom spoločnosti to však pre nás nekončí. Len u nás dostanete k spoločnosti aj vzory s návodmi, ktoré budete nevyhnutne potrebovať na chod Vaše spoločnosti a to najmä Zmluvu o výkone funkcie konateľa, Rozhodnutia o schválení ..., Uznesenia Valného zhromaždenia a pod., vrátane nášho základného poradenstva ako postupovať. Za nás neodpisuje automatizovaný stroj, keďže v týchto prípadoch je potrebný osobný prístup odborníkov, nakoľko vedenie spoločnosti je záväzok do budúcna aj pre Vás. A to všetko spolu od 250 eur.
Nezáväzná otázka
Založenie občianského združenia
od 100€ bez DPH
Založíme pre Vás občianske združenie podľa Vašich požiadaviek. Založením občianskeho združenia to však pre nás nekončí. Pomôžeme Vám aj pri registrácii a komunikácii s Registrovým orgánom a to Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, vrátane nášho základného poradenstva ako postupovať. Za nás neodpisuje automatizovaný stroj, keďže v týchto prípadoch je potrebný osobný prístup odborníkov, nakoľko vedenie združenia je záväzok do budúcna aj pre Vás. A to všetko spolu od 100 eur.
Nezáväzná otázka
Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk