zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

miesto výkonu práce

Späť na online fórum
1
Anonym

Dobrý deň, máme kontrolu z Inšpektorátu práce, v pracovnej zmluve zamestnanca, ktorý nastúpil v roku 2020 sú uvedené dve miesta výkonu práce (dve predajne v dvoch rôznych mestách), je to problém podľa ZP účinného do 31.10.2022 ? Rozumiem, že po 1.11.2022 je asi potrebné určiť hlavné miesto výkonu práce, alebo to bolo potrebné určiť aj predtým ? IP nám do protokolu napísal porušenie § 43 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 31.10.2022, pochybili sme ? Ďakujem

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Dobrý deň, v znení zákona účinnom do 31.10.2022 nevidíme nezákonnosť v tom, že ste mali uvedené 2 miesta výkonu práce, ak to charakter umožňuje. Inšpektorát musí náležite zdôvodniť prečo uvedené uviedol ako porušenie právnych predpisov.

Stránka 1 z 1
Pridať anonymnú odpoveď



Podobné diskusie





Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk