zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Ako ochrániť Vaše podnikanie + vzor a prezentácia

Zverejnené: 22.03.2023 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
 
Konkurencia na trhu je veľká; v súčasnosti aj v každej jednotlivej oblasti podnikania. Žiaľ, aby firmy a podniky v boji s konkurenciou uspeli, uchyľujú sa aj ku kopírovaniu resp. nekalému súťaženiu v podnikateľskom prostredí. Podnikateľská „poučka“ o tom ako si zobrať od konkurencie to najlepšie a s tým prísť na trh, nemôže byť chápaná a realizovaná doslovne. Používať cudzie obchodné meno alebo doménu a takto parazitovať na úspechu firmy, ktorá si roky budovala svoj biznis, je cez čiaru. Nižšie sa budeme venovať najčastejším formám nekalého súťaženia a možnosti ako sa brániť a chrániť.   

 

1. Nekalé súťaženie na trhu zo strany konkurencie

 

Neoprávnené používanie obchodného mena je zakázané. Na to, aby sa obchodná spoločnosť alebo podnikateľ mohli takéhoto práva domáhať, musí byť ich obchodné meno riadne registrované resp. zapísané. Obchodné meno inej spoločnosti alebo podnikateľa nesmie byť potom zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Ak boli neoprávneným používaním obchodného mena dotknuté alebo ohrozené práva iného podnikateľa, môže sa proti takémuto neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby sa takého konania zdržal a odstránil závadný stav. Okrem toho môže požadovať bezdôvodné obohatenie a primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch a škodu, ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila.

 

Vyzradenie resp. zverejnenie obchodného tajomstva je zakázané.  Rovnako tak aj majiteľ obchodného tajomstva má proti porušeniu alebo ohrozeniu práva na obchodné tajomstvo právnu ochranu. Obchodným tajomstvom môžeme rozumieť skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné.

 

Medzi ďalšie formy nekalého hospodárskeho súťaženia, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným podnikateľom, obchodným spoločnostiam alebo spotrebiteľom, zaraďuje Obchodný zákonník najmä tieto formy:

- klamlivá reklama,

- klamlivé označovanie tovaru a služieb,

- vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,

- parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,

- podplácanie,

atď.

 

Obchodné spoločnosti a podnikatelia, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

2. Ochranná známka, ochrana loga a dizajnu

 

Logo, zobrazenie textu a obrázku, dizajn a pod. môžu obchodné spoločnosti a podnikatelia chrániť tak, že práva k nim registrujú resp. zapíšu do príslušných registrov na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Takéto zapísanie môže byť realizované s národným alebo nadnárodným územným dosahom. Právo k užívaniu loga, zobrazenia textu a obrázku, dizajnu a pod. bude potom ľahko dohľadateľné a bude disponovať silnejšou právnou ochranou.

 

Zápis ochrannej známky, aj dizajnu podlieha povoľovaciemu procesu. Obe povoľovacie konania začínajú na základe žiadosti o zápis a sú spoplatnené správnym poplatkom. Dĺžka platnosti zápisu je rozdielna v závislosti od toho, či zapisujete ochrannú známku alebo dizajn. Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Naopak, zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu, pričom je možné platnosť predĺžiť max. 4x, platnosť bude potom maximálne 25 rokov. Dizajn je spôsobilý na ochranu len v tom prípade, ak je nový a má osobitý charakter. Za zhodné sa považujú tie dizajny, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.

 

3. Autorské práva k textom, fotkám a iným dielam

 

Ani kopírovanie textov alebo obrázkov (bez súhlasu autora) a ich následné použite napr. na webovej stránke konkurenta, v marketingovej komunikácii, popise produktu a pod. nie je v poriadku. Práva k dielam vytvorené duševnou činnosťou (texty, obrázky, audiovizuálne nahrávky a pod.) sa spravujú Autorským zákonom. Obchodná spoločnosť alebo podnikatelia môžu na svoje podnikanie užívať diela vytvorené duševnou činnosťou len na základe súhlasu (samozrejme okrem výnimiek ako napr. zamestnanecké diela, ku ktorým má právo zamestnávateľ a pod.). Správna cesta je teda získať od autora tzv. licencie, ktoré umožňujú používať diela (texty na webe, obrázky na webe, audiovizuálne nahrávky a pod.) pre podnikateľskú činnosť bez strachu, že Vás bude niekto „žalovať“ za porušenie autorských práv.

Ako ochrániť Vašu firmu, podnik alebo podnikanie, si môžete prečítať aj v našej prezentácii, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť TU

Taktiež sme pre Vás pripravili vzor Autorskej zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť TU

Pokiaľ by ste mali záujem aj o videokurz na túto tému a potrebné vzory, krátku videukážku môžete vidieť TU

Uvedený videokurz a vzory si môžete zakúpiť za symbolickú sumu 15 eur.

 

V kapitole číslo V., o ktorej Vás budeme informovať budúci týždeň, sa venujeme téme Vymáhaniu pohľadávok. Bezplatne Vám poskytneme aj vzor uznania záväzku so splátkovým kalendárom a prezentáciu. Sledujte nás na našom webe.

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Sledujte aktuálnu ponuku, pripravovaných online školení.


Naše školenia

Zakladáš firmu? Na čo si dať pozor!


Ako (ne)zamestnávať

Ochrana osobných údajov ako dôležitá súčasť bezpečného podnikania.


Viac o GDPR


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk