zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Videokurz + VZORY na tému

Flexibilita pracovného času – limity, možnosti a riešenia pre zamestnávateľa a zmeny Zákonníka práce od 01.06.2023

V cene je zahnuté sprístupnenie videokurzu po dobu 30 dní, prezentácia a vzory dokumentov vo wordovej forme.

 

Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu ako je uvedená v zmluve? Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu? Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas? Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr? Tieto a mnohé ďalšie otázky sa už stali dennou rutinou. Na každú takúto otázku existuje viac možností a odpovedí, nie všetky sú žiaľ správne a v súlade so zákonom.  

 

Na školení s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil aj na inšpektoráte práce, si vysvetlíme možnosti zamestnávateľa v situáciách kedy nemôže prideľovať zamestnancom prácu, pri poklese objednávok, pri obmedzení výroby a pod. Popíšeme si možnosti a riešenia zamestnávateľa, aby na jednej strane neporušoval právne predpisy vo vzťahu k svojim zamestnancom, ale na druhej strane aby obmedzenie/pokles výroby resp. nemožnosť prideľovania práce s náhradou mzdy pre zamestnancov, nespôsobili zamestnávateľovi vážne finančné dôsledky ohrozujúce ďalší chod prevádzky.

 

Taktiež vysvetlíme posledné zmeny Zákonníka práce účinné od 01.04. a 01.06.2023 vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti a novému spôsobu výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov. Na školení popíšeme správne postupyposkytneme vzory ako reagovať na rôzne situácie, ktoré môžu v dennodennej praxi zamestnávateľa kedykoľvek nastať, tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku pri zmenách rozsahu práce zamestnancov a zmeny Zákonníka práce od 01.04. a 01.06.2023 najmä :

 

- pracovný pomer na určitú/neurčitú dobu

- pracovný pomer na kratší pracovný čas

- dohody vykonávané mimo pracovného pomeru

- zmluva so živnostníkom podľa Obchodného práva – kedy áno (a za akých podmienok) a kedy nie

- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času zamestnanca

- pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr

- delené pracovné miesto

- nariadenie čerpania dovolenky zamestnancom

- možnosti preradenia na inú prácu

- skrátenie  pracovného úväzku

- dočasné pridelenie

- práca z domu

- vnútorný predpis zamestnávateľa pre postup v situáciách rôznej potreby práce

- finančná pomoc pri nemožnosti prideľovať prácu zamestnancovi – kurzarbeit

- skončenie pracovného pomeru z dôvodu poklesu objednávok, menšieho rozsahu práce a pod.

 

Aktualizované vzory, ktoré poskytneme všetkým účastníkom:

 
I. Pracovná zmluva s novým zákonnými náležitosťami s možnosťami:
- pracovného pomeru na dobu určitú,
- pracovného pomeru na kratší pracovný čas
 
II. Dohoda o pracovnej činnosti s novým zákonnými náležitosťami
 
III. Zmluva so živnostníkom podľa Obchodného práva
 
IV. Oznámenie o preradení na inú prácu
 
V. Dohoda o zmene pracovných podmienok
 
IV. Časť pracovnej zmluvy o práci z domácnosti
 
VII. Kurzarbeit - Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom/zástupcami zamestnancov
 
VIII. Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene a skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti

 

Kto je Váš lektor

 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Referencie advokátskej kancelárie kde je lektor vedúcim advokátom Referencie

 

Termíny, mestá a čas

 

26.05.2023, Online (09:00 – 12:00 hod.)

26.05.2023, Trenčín – Hotel Magnus (09:00 – 12:00 hod.)

30.05.2023, Bratislava – Eurovea offices (09:00 – 12:00 hod.)

31.05.2023, Košice – Hotel Teledom  (09:00 – 12:00 hod.)

 

Ceny školení:

 

Prezenčné školenie 80 € bez DPH t.j. 96 eur s DPH

V účastníckom poplatku prezenčného školenia je zahrnutá osobná účasť na školení v Trenčíne, v Bratislave alebo v Košiciach možnosť pokladať otázky lektorovi, občerstvenie, obed, tlačené vzory a návody. S Prémiovým členstvom je cena prezenčného školenia 40 eur. Viac informácií o prémiovom členstve TU

 

Online školenie 60 € bez DPH t.j. 72 eur s DPH

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak sa online prenosu nezúčastníte v celom rozsahu, školenie si možno neskôr pozrieť zo záznamu. S Prémiovým členstvom je online školenie bezplatné. Viac informácií o prémiovom členstve TU

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.

 

 

Školenie sa konalo

26.05.2023 o 09:00

Prednášajúci lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk