zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

PRÉMIOVÉ členstvo v skupine Zodpovedný podnikateľ

1. Prémiové členstvo umožňuje podnikateľovi ochrániť jeho podnikanie a zmluvné vzťahy pred častými a pravidelnými zmenami zákonov. Každý člen je vždy a v predstihu informovaný o zmene, ktorá sa dotkne jeho podnikania. Členstvo v našej skupine má zacieľ odbremeniť Vás sledovaním právnych zmien a teda eliminovať pokuty štátnych orgánov, neplatnosti zmlúv, sťažností zákazníkov a zamestnancov na neaktuálne zmluvy a pod. 2. Garancia vždy aktuálnych dokumentov. Registrovaný člen môže bezplatne používať všetky vzory, vo všetkých kategóriách podnikania www.zodpovednypodnikatel.sk/vzory. Garancia vždy aktuálnych dokumentov zaručuje, že člen bude upozornený a bude mu doručený upravený dokument, pri každej zmene právnej úpravy. Po zmene zákona, ktorá sa dotkne oblasti podnikania (pracovnoprávne vzťahy, obchodné vzťahy a pod.), člena informujeme, posielame aktualizovaný vzor dokumentu, ktorý sa z dôvodu zmeny zákona menil. 3. Garancia vždy aktuálnych školení. Registrovaný člen sa môže bezplatne zúčastniť online školení, kde vysvetľujeme aktuálne zmeny v podnikateľskom svete www.zodpovednypodnikatel.sk/skolenia a poskytujeme upravené dokumenty pre podnikateľskú prax. V prípade záujmu o fyzickú t.j. prezenčnú účasť na školení, platí registrovaný člen len skutočné výdavky súvisiace s organizáciou školenia t.j. občerstvenie, nájom miestnosti, listinné dokumenty a pod. (napr. cena prezenčného školenia pre nečlena 60 eur a pre člena 30 eur). Online forma školenia však bude pre člena vždy bezplatné. 4. Odborné poradenstvo. Registrovaný člen môže bezplatne položiť otázku na ktorú dostane odpoveď. Oblasti, v ktorých môžete položiť otázku sú rozdelené podľa kategórií www.aklp.sk/sluzby. Člen má nárok na 1 bezplatnú odpoveď mesačne počas trvania prémiového členstva. 5. Právne záruky. Dokumenty, informácie a odpovede sú vypracovávané Advokátskou kanceláriou LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., ktorý je odborným garantom služieb prémiového členstva www.aklp.sk/referencie 6. Cena prémiového členstva. Mesačný poplatok je 15 eur, pričom záujemca nie je viazaný fixnou dĺžkou členstva. Záujemca môže napr. uhradiť členstvo na jeden mesiac len na skúšku. Uhradením mesačného členstva nevzniká žiadny ďalší záväzok, nakoľko pred začatím ďalšieho mesiaca príde členovi oznámenie, či má záujem členstvo predĺžiť o ďalší mesiac, alebo o členstvo nemá ďalej záujem.

Bezplatné členstvo v skupine Zodpovedný podnikateľ

V prípade záujmu o bezplatný vzor s návodom, nie ste viazaný k úhrade žiadnej ceny. Bezplatný vzor s návodom je aktuálny ku dňu jeho vypracovania. Na emailovú adresu, ktorú pri bezplatnej registrácii zadáte, Vám budeme zasielať aktuálne informácie o zmene zákonov, ktoré môžu mať vplyv na vzor s návodom, ktorý ste použili.

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk