zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Zmeny Zákonníka práce od 01.06.2023 a dopady pre prax zamestnávateľov

Zverejnené: 02.05.2023 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
 

Čo nové prinesie zamestnávateľom mesiac jún a priniesol mesiac apríl v legislatíve? Posledné zmeny Zákonníka práce, účinné od 01.04. a 01.06.2023, sa týkajú „prepojenia“ pracovnoprávneho vzťahu a dobrovoľníckej činnosti a taktiež nového spôsobu výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov.

 

Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu ako je uvedená v zmluve? Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu? Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas? Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr? Tieto a mnohé ďalšie otázky sa už stali dennou rutinou. Na každú takúto otázku existuje viac možností a odpovedí, nie všetky sú žiaľ správne a v súlade so zákonom. 

 

Na obe vyššie uvedené témy sme pre Vás pripravili školenie (aj s potrebnými vzormi), ktoré môžete sledovať online, alebo prezenčne v Bratislave, Košiciach alebo v Trenčíne. Viac informácií nájdete v nižšie uvedenom článku.

 

Zmeny v Zákonníku práce

 

Zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 01.04.2023

 

Novelou zákona č. 50/2023 Z. z. sa od apríla zmenil Zákonník práce v súvislosti s dobrovoľníckou činnosťou. Táto novela nadobudla účinnosť od 01.04.2023.

 

Konkrétne sa týkajú §138a odseku 1 a 2 Zákonníka práce.

 

Ustanovenie §138a ods. 1 Zákonníka práce znie nasledovne:

,,Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak. Pracovné voľno poskytnuté podľa prvej vety sa nepovažuje za výkon práce.

 

Ustanovenie §138a ods. 2 Zákonníka práce znie nasledovne:

,, Podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov.“

 

Zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.júna 2023 

 

Novela Zákonníka práce č. 1/2023 Z. z. prinesie s účinnosťou od 1.júna 2023 zmeny

 

  • vo výške mzdových zvýhodnení za nočnú prácu. Zmení sa tak doterajšia fixná suma  1,43 eur/hod a zamestnancovi tak v zmysle §123 Zákonníka práce patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, aj tu príde k zmene doterajšej fixnej sumy 1,79 eur/hod  a v zmysle zmeny tak patrí zamestnancovi  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Po zmene tak nová suma príplatku bude predstavovať pri výkone práce v noci s rizikom najmenej 2,012 eur/hod a pri výkone práce v noci bez rizika najmenej 1,609 eur/ hod
 
  • vo výške mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu. Zmení sa tak doterajšia fixná suma  1,79 eur/hod a zamestnancovi tak v zmysle §122a Zákonníka práce patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Po zmene tak nová suma príplatku bude predstavovať najmenej 2,012 eur/hod
 
  • vo výške mzdových zvýhodnení za prácu v nedeľu. Zmení sa tak doterajšia fixná suma  3,58 eur/hod a zamestnancovi tak v zmysle §122b Zákonníka práce patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Po zmene tak nová suma príplatku bude predstavovať najmenej 4,023 eur/hod.
 
  • v mzdovej kompenzácie  za sťažený výkon práce. Zmení sa tak doterajšia fixná suma  0,72 eur/hod a v zmysle §124 tak zamestnancovi za každú hodinu práce  patrí popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu
 
  • v sume náhrad za pracovnú pohotovosť na pracovisku. Zmení sa tak doterajšia fixná suma 0,72 eur/hod a v zmysle §96 Zákonníka práce tak za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu

 

Sú však aj výnimky, ktoré Zákonník práce upravuje a ktoré platia u zamestnávateľa v prípade, ak sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vykonáva práca pravidelne v sobotu, v  nedeľu alebo ako nočná práca. V takom prípade u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, tak možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

 

Táto úprava ovplyvní nie len nárok zamestnanca v pracovnom pomere, ale aj nárok zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na základe dohôd  ako :

 

  • Dohoda o vykonaní práce
  • Dohoda o brigádnickej práci  študenta
  • Dohoda o pracovnej činnosti
 

V zmysle § 223 ods. 2 Zákonníka práce tak zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu.

 

Školenie k zmenám Zákonníka práce a k flexibilite pracovného času – limity, možnosti a riešenia pre zamestnávateľa

 

Pripravili sme pre Vás školenie, kde si popíšeme posledné zmeny Zákonníka práce účinné od 01.04. a 01.06.2023 vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti a novému spôsobu výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov. Na školení popíšeme správne postupyposkytneme vzory ako reagovať na rôzne situácie, ktoré môžu v dennodennej praxi zamestnávateľa kedykoľvek nastať, tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

 

Na školení s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil aj na inšpektoráte práce, si vysvetlíme možnosti a poskytneme vzory pre zamestnávateľa v situáciách, kedy nemôže prideľovať zamestnancom prácu, pri poklese objednávok, pri obmedzení výroby a pod. Popíšeme si možnosti a riešenia zamestnávateľa, aby na jednej strane neporušoval právne predpisy vo vzťahu k svojim zamestnancom, ale na druhej strane aby obmedzenie/pokles výroby resp. nemožnosť prideľovania práce s náhradou mzdy pre zamestnancov, nespôsobili zamestnávateľovi vážne finančné dôsledky ohrozujúce ďalší chod prevádzky.

 

 Podrobnejšie informácie o školení

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Sledujte aktuálnu ponuku, pripravovaných online školení.


Naše školenia

Zakladáš firmu? Na čo si dať pozor!


Ako (ne)zamestnávať

Ochrana osobných údajov ako dôležitá súčasť bezpečného podnikania.


Viac o GDPR


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk