zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Fyzické školenie na mieste na tému

Riziká a povinnosti podnikateľov, konateľov a riaditeľov firiem v roku 2021

Podnikatelia, štatutárne orgány, riaditelia a ďalší zástupcovia spoločností si častokrát ani neuvedomujú, akú zodpovednosť nesú na svojich pleciach. Bohužiaľ častokrát to zistia až keď je neskoro a hrozí trest odňatia slobody, pokuta, prehratý súdny spor a pod. Na tomto školení Vás prevedieme základnými povinnosťami, správnymi postupmi a poskytneme vzory s návodmi ako viesť spoločnosť v tej ktorej oblasti, za ktorú ste ako podnikateľ, štatutár, riaditeľ, zástupca zodpovedný a neprivodiť si pri tom trestné stíhanie, pokutu, náhradu škody a pod.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach:

- kedy sa môže podnikateľ, konateľ, riaditeľ, štatutár dopustiť trestného konania?

- zmeny v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb

- najčastejšie trestné činy štatutárov

- možnosti vylúčenia trestnej zodpovednosti štatutárov

- nesprávne uzatvorené zmluvy a riziká uloženia pokuty od štátnych orgánov

- správny postup uzatvárania zmlúv

- aký je rozdiel medzi zmluvami (obchodná/občianska/pracovná) a kedy ktorú uzatvárať

- náhrada škody – kedy za ňu zodpovedá a hradí ju konateľ/riaditeľ?

- aký je správny zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a konateľom/riaditeľom

- akým chybám sa vyhnúť v pracovnoprávnych vzťahoch (sankcia/zaplatiť 36x náhrada mzdy)

- uzatváranie zmlúv online

- štátne kontroly a povinnosti podnikateľov/konateľov/riaditeľov

- ako sa brániť pri kontrole štátneho orgánu

- ako sa brániť pri trestnom stíhaní

- účastník školenia obdrží potrebnú vzorovú dokumentáciu vo vyššie uvedených oblastiach a predpis o trestnej zodpovednosti právnickej osoby a jej štatutárnych orgánov, riaditeľov a pod.


 
 
Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 11 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Termíny, mestá a čas:

 

10.02.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)

05.05.2021, Online (09:00 – 14:00 hod.)

  

Ceny školení:

 

Fyzické školenie 70 €

Z dôvodu ochorenia COVID-19 momentálne neralizujeme.

 

Online školenie 50 €

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak Vám termín živého prenosu nevyhovuje, tému si možno pozrieť dodatočne zo záznamu.

 

Videoškolenie 45 €

Po objednávke videoškolenia budete mať kedykoľvek k nemu prístup v online priestore; tému si teda možno násldne pozrieť kedykoľvek.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk