zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Nová cookie lišta od 01.02.2022

Zverejnené: 20.01.2022 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

 

V súvislosti s novým zákonom o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. (ďalej tiež ako „nový zákon“) prichádzajú aj nové pravidlá vo vzťahu k súborom „cookie“ a to nielen v rozsahu, ktorý štátny orgán bude vykonávať dohľad a kontrolu dodržiavania nový pravidiel.

 

K základným zmenám právnej úpravy ako napr. realizovanie „emailingu“ formou priameho marketingu bez súhlasu, kto kontroluje a aké sú pokuty a pod. (písali sme v článku TU), pribudli zmeny v právnej úprave aj čo sa týka súborov cookie.

 

Podľa pôvodnej úpravy resp. zákona č. 351/2011 Z. z., ktorý stratí svoju účinnosť ku dňu 31.01.2022, bolo možné získať súhlas k spracúvaniu súborov cookie resp. informácií uložených v koncovom zariadení užívateľa aj na základe použitia príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

 

Podľa § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z.:

 

„Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. ...“

 

Od 01.02.2022 sa bude teda poučenie resp. povinnosť informovať o získaní súhlasu k súborom cookie minimálne v tejto časti meniť.

 

Všetky weby, portáli, prezentačné stránky a pod., ktoré budú od 01.02.2022 používať alebo spracúvať súbory cookie napr. na účely vyhodnotenia návštevnosti stránky, zlepšenie funkčnosti, vykonávanie marketingu a pod. sú povinné spracovať nové poučenie (informačnú povinnosť), ktorú nový zákon priamo spája so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR.

 

Počnúc dňom 01.02.2022 teda odporúčame každému prevádzkovateľovi webu, portálu a pod., aby posúdil a vyhodnotil:

  • či spracúva súbory cookie,
  • či sú takto spracúvané cookie aj osobnými údajmi,
  • či disponuje správnym právnym základom

(súhlas, oprávnený záujem, už zverejnené OÚ a pod.),

  • na aké účely tieto cookie spracúva,
  • po akú dobu ich spracúva,

a na základe toho použil správne nastavenie cookie lišty a s tým nadväzujúce splnenie informačnej povinnosti.  

 

Bližšie informácie a odpovede na Vaše otázky môžete získať na webinári, ktorý sa uskutoční dňa 25.01.2022, alebo nás nezáväzne kontaktujte TU.

Mohlo by vás zaujímať

Sledujte aktuálnu ponuku, pripravovaných online školení.


Naše školenia

Zakladáš firmu? Na čo si dať pozor!


Ako (ne)zamestnávať

Ochrana osobných údajov ako dôležitá súčasť bezpečného podnikania.


Viac o GDPR


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk