zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Nové pravidlá pre zamestnávateľov na kontrolu COVID-19 na pracovisku

Zverejnené: 13.11.2021 | Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Dňa 12.11.2021 prijala NR SR v skrátenom legislatívnom konaní zákon, ktorý novelizuje aj Zákonník práce. Po podpise prezidentky nadobudne účinnosť.

 

Z novej právnej úpravy vyplýva, že pokiaľ zamestnanci nebudú akceptovať pravidlá zamestnávateľa, novelizovaný Zákonník práce umožní zamestnávateľom nevpustiť ho na pracovisko a klasifikovať to ako prekážku na strane zamestnanca t.j. bez náhrady mzdy.

 

Zamestnanec sa pri vstupe na pracovisko alebo do priestorov zamestnávateľa musí preukázať:

 

- očkovaním proti ochoreniu COVID-19 alebo

- potvrdením o prekonaní ochorenia alebo

- negatívnym výsledkom testu.

 

Pokiaľ zamestnanec nie je očkovaný proti ochoreniu COVID-19 a nedisponuje ani potvrdením o prekonaní ochorenia, musí predložiť negatívny výsledok testu, ktorý si zabezpečí sám alebo mu ho zabezpečí zamestnávateľ.

 

Ak sa zamestnanec nepreukáže ani jedným z vyššie uvedených dokladov, zamestnávateľ to bude kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca a to bez náhrady mzdy. Samozrejme zamestnávateľ sa môže dohodnúť aj na inom režime ako napr. čerpaní dovolenky, náhrade mzdy, domáckej práce a pod., avšak takáto alternatívy nie sú povinnosťou ale len možnosťou zamestnávateľa.

 

Zbieranie týchto údajov zamestnancov, týkajúcich sa ich zdravia (doklady súvisiace s ochorením COVID-19), musí zamestnávateľ vykonávať v súlade so zákonnou úpravou ochrany osobných údajov (nariadenie GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z.) t.j. musí upraviť aj dokumentáciu GDPR napr. informačnú povinnosť pre zamestnancov a pod.

 

V praxi však bude musieť zamestnávateľ vyriešiť najrôznejšie situácie, ktoré môžu vzniknúť ako napr. ak zamestnanec doklad predloží až počas pracovnej zmeny (tým sa zmení právna kvalifikácie situácie) zamestnávateľ musí vyhodnotiť, či predloženie dokladu bude mať za následok, že prekážka v práci odpadla t.j zvyšnú časť pracovnej zmeny zamestnanec odpracuje alebo to bude prekážka v práci na strane zamestnanca na celú pracovnú zmenu (keďže už prácu nie je možné vykonať vôbec, nakoľko pracovná zmena už začala) a pod.

 

Nová právna úprava a jej okamžitá aplikácia do praxe otvára veľa otázok, preto sme sa rozhodli čo najskôr realizovať webinár, kde si popíšeme nové pravidlá ako riešiť rôzne situácie, aké dokumenty musí zamestnávateľ prijať a pod. Viac informácii nájdete TU

 


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk