zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne
Videokurz + VZORY na tému

Veľké zmeny Zákonníka práce s novými právami a povinnosťami zamestnávateľov od 01.11.2022

Dlho pripravovaná novela Zákonníka práce bola schválená dňa 04.10.2022 . Jej cieľom je transponovanie smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ a prijatie zmien, ktoré vyplývajú z podnetov aplikačnej praxe. Novela Zákonníka práce zavádza nové náležitosti pracovnej zmluvy, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a najmä novú formu poskytovania informácií, ktorá môže byť pre zamestnávateľov priaznivejšia, keďže za splnenia určitých podmienok sa môže doručovať elektronicky t.j. vo forme elektronickej komunikácie a elektronického dokumentu, a teda nemusí sa poskytnúť papierový dokument – listinná forma, zmeny v ochranej dobe a zákaze výpovede, práce v zahraničí atď. Najdôležitejšie zmeny si môžete prečítať v našom článku TU. V našom pripravovanom školení vysvetlíme zmeny, ktoré musí zamestnávateľ apceptovať a zaviesť do svojej praxe. Zároveň poskytneme vzory dokumentov, ktoré môže zamestnávateľ uplatňovať vo svojej dennodenej praxi.

 

Školenie bude zamerané na zmeny Zákonníka práce najmä v týchto oblastiach + obdržíte vzory:

- Forma poskytovania informácií

- Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

- Ďalší obsah pracovnej zmluvy

- Povinné informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

- Konkurenčná činnosť

- Odberná lehota pre zásielku 

- Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce mimo územia Slovenskej republiky

- Prechod na inú formu zamestnania

- Zmena pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu Európskej únie

- Zavedenie platenej otcovskej dovolenky

- Zmeny ochrannej doby a zákazu výpovede

- Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

- Minimálna predvídateľnosť práce

- Zmeny oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania

- Oslovovanie odborovou organizáciou

- atď.

 

Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Referencie advokátskej kancelárie kde je lektor vedúcim advokátom Referencie

 

Termíny, mestá a čas

04.11.2022, Online (09:00 – 13:00 hod.)

04.11.2022, Trenčín (09:00 – 13:00 hod.)

 

Ceny školení:

 

Prezenčné školenie 80 €

V účastníckom poplatku prezenčného školenia je zahrnutá osobná účasť na školení v Trenčíne, možnosť pokladať otázky lektorovi, občerstvenie, tlačené vzory a návody.

 

Online školenie 60 €

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak sa online prenosu nezúčastníte v celom rozsahu, školenie si možno neskôr pozrieť zo záznamu.

 

InHouse školenie

Táto forma školenia sa uskutoční na mieste a čase ktorý si určíte Vy. Počet Vašich zamestnancov, ktorí sa ho zúčastnia, nie je obmedzený. Pre nezáväznú cenovú ponuku stačí zaslať žiadosť o cenovú ponuku.

 

Na konkrétny typ školenia je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom registračného formuláru zobrazeného na pravej strane.

 

 

Školenie sa konalo

04.11.2022 o 09:00

Prednášajúci lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk