zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

inHouse školenie na tému

Nové pravidlá pre zamestnávateľov na kontrolu COVID-19 na pracovisku

 

Z novej právnej úpravy, ktorú dňa 12.11.2021 prijala NR SR v skrátenom legislatívnom konaní vyplýva, že pokiaľ sa zamestnanec nepreukáže očkovaním proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu, novelizovaný Zákonník práce umožní zamestnávateľom nevpustiť ho na pracovisko a klasifikovať to ako prekážku na strane zamestnanca t.j. bez náhrady mzdy. Táto nová právna úprava však otvára ďalšie otázky ako sa zamestnávateľ zachová v najrôznejších situáciách, keď napr. výkon práce zamestnanca nevyhnutne potrebuje, ako spracúvať nové doklady z pohľadu ochrany osobných údajov, ako upraviť interné smernice a dokumenty zamestnávateľa, ako organizovať prácu a pod.

 

Obsah školenia

 

- nové ustanovenia Zákonníka práce

- aké doklady môže zamestnávateľ akceptovať

- alternatívy zamestnávateľa, ak zamestnanec nepredloží doklady

- prekážka v práci na strane zamestnanca / zamestnávateľa

- predpoklady na priznanie a nepriznanie náhrady mzdy

- spracúvanie údajov a informácií o zaočkovaných a nezaočkovaných zamestnancoch

- najčastejšie praktické problémy a riešenia

 

Kto je Váš lektor

 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 12 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, ochranu osobných údajov, BOZP, obchodné právo, e-commerce, trestné právo a pod. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce.

 

Miesto a čas

 

Online, dňa 18.11.2021 od 13:00 hod do 15:00 hod

 

 

 

 


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk