zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Videokurz na tému

Ako zamestnávať v roku 2023 – postupy, ktoré musí vedieť každý zamestnávateľ + nevyhnutná dokumentácia

 

Tento výnimočný niekoľkohodinový videokurz s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil aj na inšpektoráte práce, kde vykonával dozor nad dodržiavaním povinností zamestnávateľov, Vás prevedie povinnosťami a postupmi, ktoré sú pre zamestnávateľa nevyhnutné a to bez ohľadu či zamestnávate jedného zamestnanca alebo tisíc zamestnancov. V rámci tohto školenia resp. kurzu si prejdeme postupy, s ktorými sa zamestnávatelia najčastejšie stretávajú v pracovných vzťahoch so zamestnancami so zameraním na aktuálnu právnu úpravu a prax. Nesprávne zvolený postup môže v konečnom dôsledku stáť zamestnávateľa nielen nemalé finančné prostriedky, ale aj reputáciu a dobrú povesť, ktorá môže spôsobiť nezáujem byť zamestnaný v danej spoločnosti. Zamestnávateľ môže napríklad pri skončení pracovného pomeru spraviť „na oko zanedbateľnú“ chybu, ktorá ho však v konečnom dôsledku môže stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi za 36 mesiacov. V prípade nedodržania výpovednej doby zo strany zamestnanca môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla (napr. výrobná linka kvôli absencii v práci „stála“ a pod.). Vo videokurze si vysvetlíme správne postupyposkytneme vzory ako správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody, požiadať o finančnú podporu, mať základnú povinnú dokumentáciu a pod. tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

 

Videokurz je zameraný na praktickú stránku v týchto oblastiach + obdržíte vzory:

 

- možnosti zamestnávania (krátkodobé/dlhodobé) – zmluva, dohoda, domácka práca (homeoffice), živnostník

- nové náležitosti pracovnej zmluvy

- zodpovednosť vedúcich zamestnancov – trestnoprávna, správnoprávna a finančná

- najčastejšie chyby zamestnávateľa pri uzatváraní pracovného pomeru 

- porušenie pracovnej disciplíny a vzor upozornenia

- správny a nesprávny postup ako uložiť upozornenie o porušení disciplíny

- spôsoby skončenia pracovného pomeru a vzory

- najčastejšie chyby vo výpovediach zamestnávateľov a spôsob ako ich nespraviť a odstrániť

- čo musí predchádzať skončeniu pracovného pomeru z dôvodu porušenia disciplíny

- forma, spôsob a výška škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca vymáhať

- správny a nesprávny postup kedy nahradiť zamestnancovi mzdu 100% , 80%, 60%, 0%

- možnosti finančnej podpory (Kurzarbeit) – ktorý zamestnávateľ môže požiadať a ako

- GDPR základná dokumentácia v personalistike – aktuálna právna úprava

- pracovné úrazy – trestná zodpovednosť, náhrady škody, nemajetková ujma, pokuty a regresy

- vnútorné predpisy - písomná dokumentácia, ktorú na základe platných právnych predpisov musí zamestnávateľ mať

- ako sa správať v konaní na inšpektoráte práce a súde v prípade sťažnosti alebo žaloby zamestnanca

- účastník školenia obdrží celú vzorovú dokumentáciu potrebnú pre pracovnoprávne vzťahy
 

Vzory, ktoré dostanete ako súčasť videokurzu

 

Pracovná zmluva v zmysle novelizovaného Zákonníka práce

Dohoda o pracovnej činnosti v zmysle novelizovaného Zákonníka práce

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa

Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene

Výpoveď

Potvrdenie o prevzatí vecí na výkon pracovnej činnosti

Vzor vyjadrenia pri štátnych kontrolách (inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov)

GDPR dokumentácia

Smernica o cestovných náhradách

Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby

Vnútorný predpis o monitorovaní zamestnancov

Kurzarbeit - Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom/zástupcami zamestnancov

 

Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Referencie advokátskej kancelárie kde je lektor vedúcim advokátom Referencie

 

Videokurz
50€ / videokurz

Vašou objednávkou získate len tento jeden videokurz.Mám účet, prihlásiť sa
alebo
PRÉMIUM Členstvo
v skupine Zodpovedný podnikateľ

15 € / mesiac
bez akejkoľvek viazanosti

Výhody prémiového členstva:
garancia vždy aktualizovaných vzorov s návodmi
garancia vždy aktuálnych školení k zmenám zákonov
odborné poradenstvo s možnosťou položiť otázku

Podrobné informácie o členstve
Mám účet, prihlásiť sa
Lektor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Trvanie videokurzu:
cca 300 minút

Vzory dostupné k videokurzu:

Vzor okamžitého skončenia zo strany zamestnávateľa.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor oznámenia zamestnávateľa o skončení v skúšobnej dobe.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor ponuky vhodnej práce.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor výpovede zamestnávateľa.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor písomného potvrdenia o prevzatí vecí.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor odporu proti trestnému rozkazu.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor trestného oznámenia.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor vyjadrenia k začatiu konania IP.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor vyjadrenia pre Úrad OOÚ.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Dohoda medzi zamestnavateľom a zamestnancom.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Dohoda medzi zamestnavateľom a zástupcami zamestnancov.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor GDPR informačná povinnosť.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor GDPR opatrenia.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Smernica o cestovných náhradách.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor vnútorného predpisu o monitorovaní zamestnancov.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Pracovná zmluva_ účinná od 01.11.2022.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor domáckej práce v pracovnej zmluve.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor zmluvy o spolupráci.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk