zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Videokurz na tému

Následky nedodržania povinností vedúcich zamestnancov a zamestnancov (trestnoprávna, správnoprávna a finančná zodpovednosť)

Vedúci zamestnanci, štatutárny zástupcovia a zamestnanci nesú za výkon svojej činnosti zodpovednosť. Túto zodpovednosť môžeme vnímať v troch rovinách a to trestnoprávnu, správnoprávnu a finančnú. Vo videokurze si popíšeme akým spôsobom zabrániť resp. ako sa správať aby k uplatneniu zodpovednosti nedošlo a kedy sa jej nedá predísť a to najmä z pohľadu týchto následkov a sankcií:
 
- pokuta od IP pre zamestnávateľa od 20.000 eur pri pracovnom úraze s ťažkou ujmou
- pokuta od IP pre vedúceho zamestnanca a štatutára do 4násobku priemerného mesačného zárobku
- trest odňatia slobody až do 12 rokov + iné tresty
- náhrada škody
- náhrada nemajetkovej ujmy
- regres poisťovne K videokurzu poskytneme aj vzory, ktoré môžete vo vzťahu k štátnym kontrolám použiť a to vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní, inšpektorátom práce a k Úradu na ochranu osobných údajov.
 
 
Vzory, ktoré sú k dispozícii k stiahnutiu k tomuto videokurzu:
- Odpor proti trestnému rozkazu (word)
- Trestné oznámenie (word)
- Vyjadrenie a návrh na vykonanie dôkazov vo vzťahu k inšpektorátu práce (word)
- Vyjadrenie a predloženie dôkazov vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov (word)
 
 
Lektor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Referencie advokátskej kancelárie kde je lektor vedúcim advokátom Referencie
 
 
Videokurz
15€ / videokurz

Vašou objednávkou získate len tento jeden videokurz.Mám účet, prihlásiť sa
alebo
PRÉMIUM Členstvo
v skupine Zodpovedný podnikateľ

15 € / mesiac
bez akejkoľvek viazanosti

Výhody prémiového členstva:
garancia vždy aktualizovaných vzorov s návodmi
garancia vždy aktuálnych školení k zmenám zákonov
odborné poradenstvo s možnosťou položiť otázku

Podrobné informácie o členstve
Mám účet, prihlásiť sa
Lektor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Trvanie videokurzu:
cca 51 minút

Vzory dostupné k videokurzu:

Vzor odporu proti trestnému rozkazu.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor trestného oznámenia.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor vyjadrenia k začatiu konania IP.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor vyjadrenia pre Úrad OOÚ.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk