zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Videokurz na tému

Skončenie pracovného pomeru – všetky možnosti a správne postupy

Vo videokurze si popíšeme všetky formy skončenia pracovného pomeru, upozorníme na časté chyby, problémy a popíšeme správne postupy pri skončení pracovného pomeru
- dohodou,
- výpoveďou,
- okamžitým skončením,
- skončením v skúšobnej dobe. Popíšeme si aj čo musia obsahovať jednotlivé dokumenty, ktorými zamestnávateľ mieni skončiť pracovný pomer, aby sa vyhol nezákonnému skončeniu pracovného pomeru.
 
Nesprávne skončenie pracovného pomeru môže zamestnávateľa v konečnom dôsledku stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi za 36 mesiacov. Popíšeme si všetky výpovedné dôvody a možnosti kedy ich použiť; zamestnávateľ môže skončiť pracovných pomer ak
- zrušuje sa alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta práce
- nadbytočnosť - zdravotný stav neumožňuje ďalej vykonávať doterajšiu prácu
- zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce
- zamestnanec prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP,
- zamestnanec nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise
- zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil
- u zamestnanca sú dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer
- pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede
 
 
Vzory, ktoré sú k dispozícii k stiahnutiu k tomuto videokurzu:
- Dohoda o skončení pracovného pomeru (word)
- Výpoveď (word)
- Rozhodnutie o organizačnej zmene a ponuková povinnosť (word)
- Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny (word)
- Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru (word)
- Oznámenie o skončení v skúšobnej dobe (word)
 
 
Lektor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Referencie advokátskej kancelárie kde je lektor vedúcim advokátom Referencie
 
Videokurz
15€ / videokurz

Vašou objednávkou získate len tento jeden videokurz.Mám účet, prihlásiť sa
alebo
PRÉMIUM Členstvo
v skupine Zodpovedný podnikateľ

15 € / mesiac
bez akejkoľvek viazanosti

Výhody prémiového členstva:
garancia vždy aktualizovaných vzorov s návodmi
garancia vždy aktuálnych školení k zmenám zákonov
odborné poradenstvo s možnosťou položiť otázku

Podrobné informácie o členstve
Mám účet, prihlásiť sa
Lektor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Trvanie videokurzu:
cca 49 minút

Vzory dostupné k videokurzu:

Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor okamžitého skončenia zo strany zamestnávateľa.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor oznámenia zamestnávateľa o skončení v skúšobnej dobe.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor ponuky vhodnej práce.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor výpovede zamestnávateľa.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk