zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

Videokurz na tému

GDPR a ďalšia povinná dokumentácia podnikateľa (GDPR, VOP, reklamačný poriadok, cookies atď.)

Vo videokurze sa venujeme minimálnym zákonným povinnostiam a s tým spojenou povinnou písomnou dokumentáciou, ktorou musí každá obchodná spoločnosť resp. podnikateľ disponovať v závislosti od predmetu podnikateľskej činnosti. Popíšeme, čo by mala obsahovať povinná dokumentácia a poskytneme všetky nevyhnutné vzory.

 

Vzory, ktoré sú k dispozícii k stiahnutiu k tomuto videokurzu:

- GDPR opatrenia (word)

- Informačná povinnosť pre zákazníkov (word)

- Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov a súhlasu k ich použitiu (word)

- Informačná povinnosť ku kamerovým záznamom (word)

- Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom (word)

- Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby (word)

- Pracovný poriadok (word)

- Smernica o zákaze diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch (word)

- Všeobecné obchodné podmienky na predaj služieb (word)

- Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru (word)

- Formulár na odstúpenie od zmluvy (word)

- Reklamačný formulár (word)

- Informačná povinnosť ku cookies (word)

- Pokyny pre prevádzkovateľa cookies (word)

 

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Referencie advokátskej kancelárie kde je lektor vedúcim advokátom Referencie

 

Videokurz
15€ / videokurz

Vašou objednávkou získate len tento jeden videokurz.Mám účet, prihlásiť sa
alebo
PRÉMIUM Členstvo
v skupine Zodpovedný podnikateľ

15 € / mesiac
bez akejkoľvek viazanosti

Výhody prémiového členstva:
garancia vždy aktualizovaných vzorov s návodmi
garancia vždy aktuálnych školení k zmenám zákonov
odborné poradenstvo s možnosťou položiť otázku

Podrobné informácie o členstve
Mám účet, prihlásiť sa
Lektor:
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Trvanie videokurzu:
cca 54 minút

Vzory dostupné k videokurzu:

Vzor GDPR opatrenia.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor informačnej povinnosti ku kamerovým záznamom.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor informačnej povinnosti pre zákazníkov.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor pracovného poriadku.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor Smernica o zákaze diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch.doc
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu

Vzor informovaného súhlasu.docx
Vzor je možné uložiť po úhrade videokurzu


Odborný garant


Pozrieť referencie

Individuálna konzultácia

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Viac o konzultantovi Dohodnúť termín

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk