zodpovednypodnikatel.sk

Ako používať portál zdpovednypodnikatel.sk

Vzory s návodmi

1. Po prihlásení sa k účtu (bezplatnému alebo platenému), má užívateľ na ľavej strane obrazovky vzor, ktorý je možné stiahnuť bez úpravy alebo s úpravou
 
2.Vzorový dokument je vo formáte WORD; užívateľ môže v rámci možnosti panela nástrojov vykonať rôzne úpravy napr. označiť text tučným / šikmým / podčiarknutým / farebným a pod. textom a s takouto úpravou aj vzor stiahnuť
 
3. Text označený žltým podfarbením je určený na doplnenie resp. úpravu; text, ktorý je označený červenou farbou, má užívateľ možnosť vykonať výber vhodnej možnosti 
 
4. Na pravej strane obrazovky môže užívateľ sledovať návod k úprave vzoru. Návod obsahuje odporúčania, tipy, rady a pod. ako môže užívateľ predmetný vzor upraviť a doplniť. Návod odkazuje na konkrétne čísla odsekov vo vzore, aby užívateľ mal prehľad o tom, ktorej časti vzoru sa návod týka
 
5. Vzor na ľavej strane obrazovky a návod na pravej strane obrazovky je možné rolovať (samostatne aj spolu) tak, aby užívateľ mal možnosť vidieť v jednom riadku text vzorového dokumentu ku ktorému prislúcha konkrétna časť návodu
 
6. Upravený vzor sa na portáli neuchováva; má k nemu prístup len prihlásený užívateľ
 
7. Platené a neplatené vzory sú zrozumiteľne a zreteľne označené a rozdelené
 
8. Niektoré vzory obsahujú aj prílohy, ktoré je možné stiahnuť bez úpravy
 
9. V mobilnej verzii nie je možné využívať všetky funkcie ako v PC formáte so zobrazovacou jednotkou

 

Prihlásenie k online školeniu

1. Postup ako sa prihlásiť k online školeniu/webináru nájdete TU

 

Viac informácii:

 

Podmienky používania TU

Ochrana osobných údajov TU

Správa súborov cookies TU

Online fórum – položte otázku anonymne

inHouse školenie na tému

Zmeny v online predaji od 01.07.2024 – nové povinnosti predávajúcich + VZORY

Cieľom videokurzu je pripraviť prevádzkovateľov e-shopov, webov, portálov a online trhov na nové pravidlá predaja vo vzťahu k spotrebiteľom, ktoré sú účinné od 01.07.2024, aktualizovať povinnú dokumentáciu (všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, formuláre a pod.), popísať nový proces uvádzania zliav pre zákazníkov, reklamačný proces a rozobrať najčastejšie otázky a problémy pri online predaji.

Prečo práve tento videokurz?
Sústreďujeme sa a cielime na praktickú stránku, proces online predaja s praktickými príkladmi, ktorý je najčastejšie kontrolovaný štátnymi orgánmi ako Slovenská obchodná inšpekcia a sú predmetom častých súdnych sporov so spotrebiteľmi. Pri objednaní videokurzu obdržíte aktualizované vzory vo WORD forme, ktoré môžu v praxi ihneď uplatňovať a to:
- Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
- Reklamačný formulár
- Formulár na odstúpenie od zmluvy
- Reklamačný poriadok
- Zoznam nekalých obchodných praktík

Bola prijatá nová spotrebiteľská regulácia, ktorá výrazným spôsobom zmení proces online predaja a to už od 01.07.2024. Od vtedy musia prevádzkovatelia e-shopov, webov, portálov a online trhov vykonať nielen zmeny textov v právnych dokumentoch, ktoré majú zverejnené, ale podľa nových pravidiel realizovať proces predaja, uplatňovanie zliav, vykonávanie reklamačného procesu a pod. Kontrolný štátny orgán môže okrem pokuty predbežným opatrením podľa § 33 nového zákona zakázať prevádzkovateľovi predaj.

Medzi novými pravidlami sú napr. nové informačné povinnosti predávajúcich vo vzťahu k zákazníkom, nové lehoty na odstúpenie od zmluvy (v niektorých prípadoch až 30 dní), nový proces uvádzania zliav, ak bude predávajúci ponúkať zľavy, nový reklamačný proces ako napr. vytknutie vady v 2 mesačnej lehote, pravidlá pri recenziách, ktoré sú zverejnené atď. atď. Nová právna úprava zavádza aj nový druh zmluvy v online prostredí a to Zmluva s digitálnym plnením, ktorá rozlišuje digitálne služby a obsah.

Videokurz obsahuje aj praktické príklady s časovou osou od objednávky zákazníka, cez splnenie všetkých povinností predávajúceho, až po doručenie tovaru, s následnými novými pravidlami reklamačného procesu, možného odstúpenia od zmluvy a s tým súvisiacimi právami a povinnosťami pri platnom a neplatnom odstúpení od zmluvy (kedy napr. predávajúci nemusí vrátiť kúpnu cenu a pod.).

Osnova videokurzu:

1. Nové informačné povinnosti predávajúceho - aké nové informácie musia byť zverejnené
2. Odstúpenie od zmluvy – kedy môže zákazník odstúpiť od zmluvy, aká je lehota na odstúpenie od zmluvy a pod.
3. Aké sú náležitosti nových obchodných podmienok – čo všetko musia obsahovať
4. Dodacie podmienky, platobné podmienky a pod.
5. Nový reklamačný proces – aké sú pravidlá a lehoty
6. Nový Reklamačný poriadok - čo všetko musí obsahovať
7. Zakázané nekalé obchodné praktiky
8. Nová regulácia online trhov
9. Nový proces uvádzania zliav pre zákazníkov
10. Zmluva s digitálnym plnením – digitálne služby a obsah – ako sa to dotkne predávajúcich?
11. Právna úprava spotrebiteľských recenzií
12. Praktické príklady s časovou osou od objednávky zákazníka, doručenia tovaru, reklamačného procesu, odstúpenia od zmluvy a práv a povinností pri platnom a neplatnom odstúpení od zmluvy
13. Aktualizované vzory (všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, formuláre)

Aktualizované vzory, ktoré poskytneme účastníkom:

- Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
- Reklamačný formulár
- Formulár na odstúpenie od zmluvy
- Reklamačný poriadok
- Zoznam nekalých obchodných praktík

Kto je Váš lektor

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.  je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 15 rokov sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach so Slovenskou obchodnou inšpekciou, s inšpektorátmi práce a ďalšími štátnymi inštitúciami. Právnemu rámcu e-shopov, webov a portálov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a s Úradom na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 102/2014 Z. z., zákon č. 122/2013 Z. z., a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre prevádzkovateľov e-shopov, webov a portálov, vrátane štátnych kontrol a súdnych sporov. Jeho rady a názory môžete vidieť tu na
LinkedIn

Cena videokurzu:

150 € bez DPH t.j. 180 eur s DPH


Odborný garant


Pozrieť referencie

© 2020-2022 zodpovednypodnikatel.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará zodpovednypodnikatel.sk